Inovativní charakteristiky programu

Studium MBAStrategický pohled na témata, která z dlouhodobého hlediska vnímáme jako operativní, t.j. na finanční management. 

Inovativní výuka a přístup k učení – přednášející s dvacetiletou zkušeností, kteří se neustále vzdělávají. 

Přednášky od profesionálů z praxe. 

Náležitá pozornost bude věnovaná implementaci teoretických nástrojů pro kritickou strategickou analýzu (jako optimální nástroj pro rozhodování) do obchodní praxe. 

Zvláštní pozornost je věnovaná změně “stavu mysli” současných manažerů s cílem vychovat “nový vůdčí typ”, který se bude vyznačovat strategickým myšlením a schopností je uplatňovat a bude schopen implementovat rysy strategického řízení při plnění svých manažerských rolí. 

Nové kurikulum je náročné a ve světle současného světa ekonomiky vyslovuje pochybnosti o klasických teoriích.

Copyright 2011 Moravian Business School