Předseda správní rady společnosti MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s., svolává tímto valnou hromadu, která se bude konat dne 20. 6. 2023 ve 13.00 hod. na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.
Kompletní pozvánka vč. pořadu jednání je ke stažení zde.

 

Zahájení jarního běhu kurzu MBA 25. března 2022

Studijní program MBA

Proč si vybrat manažerský program MBA "Strategický management" na MBS?

 • Délka studia je 18 měsíců (3 semestry).

 • Studium probíhá v češtině.

 • Lektorský tým tvoří přednášející s dvacetiletou zkušeností, kteří se neustále vzdělávají, a špičkoví manažeři z praxe.

 • Studenti mají maximální studijní zázemí - mají k dispozici nadstandardně dobře vybavenou knihovnu Vysokého učení technického (Fakulta podnikatelská) - http://knihovna.fbm.vutbr.cz/

 • Pozornost je věnována implementaci teoretických nástrojů pro kritickou strategickou analýzu (jako optimální nástroj pro rozhodování) do obchodní praxe. 

 • Cena za celé studium (tedy 18 měsíců, 3 semestry) činí 118.000,-Kč + 21% DPH. Jedná se o daňově uznatelné náklady pro podnikatelský subjekt.

  Akreditace
  Moravian Business School je akreditovaná jako vzdělávací instituce u mezinárodně certifkované International Education Society, London (IES)

  Dále má u IES akreditován manažerský program MBA "Strategický management". Studenti získají vedle příslušného titulu MBA také cerifikát IES (www.iescertifikat.cz). Certifikát umožní lépe se prosadit na tuzemském, ale i mezinárodním trhu práce a zaměstnavatelům poskytne kvalitní informace. 

V návaznosti na dlouholeté úspěšné zkušenosti s poskytováním prestižního kvalifikačního a profesního vzdělávání, navrhly moravské univerzity společně s MBS toto nové, inovační studium MBA, kdy je zvláštní pozornost věnovaná změně “stavu mysli” současných manažerů s cílem vychovat “nový vůdčí typ”, který se bude vyznačovat strategickým myšlením a schopností je uplatňovat a bude schopen implementovat rysy strategického řízení při plnění svých manažerských rolí. 


Charakteristika programu

MBA studium

 • poskytnout osobní a profesní rozvoj nutný především pro vedoucí pracovníky, vedoucí úředníky a odborníky pracující v náročných podmínkách 21. století

 • poskytnout účastníkům programu poznatky o principech a postupech řízení na strategické úrovni a příležitost získat zkušenosti pro použití těchto nově nabytých poznatků v jejich rozhodování v národním i mezinárodním kontextu.

 • podpořit procesy adaptace právních předpisů EU

Cíle programu

 • rozvíjet komplexní schopnosti pro efektivní řízení organizace

 • kriticky analyzovat řídící a rozhodovací situace v komplexním ekonomickém prostředí se zohledněním regionálních kontextů

 • odstranění bariér mezi tradičním chápáním systémů řízení, jejich rolí a osobní odpovědnosti v evropském kontextu

Cílové skupiny

Studium MBA

 • vedoucí pracovníci v podnikatelském sektoru

 • specializovaní manažeři v jiných oblastech (veřejné instituce, bankovnictví, zdravotnictví, atd.)

 • další uchazeči aspirující na manažerské pozice v jakémkoliv sektoru

Cílové země

 • Česká republika, Slovensko, případně další země střední a východní Evropy

Studijní výsledky programu

Absolventi studijního programu budou po jeho ukončení schopni:

 • kriticky analyzovat podnikatelský sektor z hlediska národního a regionálního prostředí a hospodářské soutěže

 • uplatnit odpovídající dovednosti pro podnikání v rámci zachování zásad spravedlnosti, korektnosti a dobré podnikatelské administrativy

 • zlepšit na základě získaných znalostí své dovednosti v příslušných oblastech řízení

 • kriticky analyzovat politické, manažerské, organizační, sociologické a ekonomické souvislosti

 • rozvíjet pochopení a dovednosti pro řízení změn, reforem a inovací podniků jako i schopnosti navrhovat a realizovat obchodní politiky pro přizpůsobení se budoucím změnám v podnikatelském prostředí

 • zvolit vhodný rámec pro podnikatelskou činnost

 • zvolit odpovídající právní a organizační struktury a postupy pro rozhodování

 • rozvíjet na zákazníka orientovaný přístup podnikatelské administrativy

Copyright 2011 Moravian Business School