Minimize
Předseda správní rady společnosti MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s., svolává tímto valnou hromadu, která se bude konat dne 24. 6. 2021 v 8.30 hod. na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.
Kompletní pozvánka vč. pořadu jednání je ke stažení zde.

 

Zahájení podzimního běhu kurzu MBA: 18. října 2019

Studijní program MBA

Proč si vybrat manažerský program MBA "Strategický management" na MBS?

 • Délka studia je 18 měsíců (3 semestry).

 • Studium probíhá v češtině.

 • Lektorský tým tvoří přednášející s dvacetiletou zkušeností, kteří se neustále vzdělávají, a špičkoví manažeři z praxe.

 • Studenti mají maximální studijní zázemí - mají k dispozici nadstandardně dobře vybavenou knihovnu Vysokého učení technického (Fakulta podnikatelská) - http://knihovna.fbm.vutbr.cz/

 • Pozornost je věnována implementaci teoretických nástrojů pro kritickou strategickou analýzu (jako optimální nástroj pro rozhodování) do obchodní praxe. 

 • Cena za celé studium (tedy 18 měsíců, 3 semestry) činí 108.000,-Kč + 21% DPH. Jedná se o daňově uznatelné náklady pro podnikatelský subjekt.

  Akreditace
  Moravian Business School je akreditovaná jako vzdělávací instituce u mezinárodně certifkované International Education Society, London (IES)

  Dále má u IES akreditován manažerský program MBA "Strategický management". Studenti získají vedle příslušného titulu MBA také cerifikát IES (www.iescertifikat.cz). Certifikát umožní lépe se prosadit na tuzemském, ale i mezinárodním trhu práce a zaměstnavatelům poskytne kvalitní informace. 

V návaznosti na dlouholeté úspěšné zkušenosti s poskytováním prestižního kvalifikačního a profesního vzdělávání, navrhly moravské univerzity společně s MBS toto nové, inovační studium MBA, kdy je zvláštní pozornost věnovaná změně “stavu mysli” současných manažerů s cílem vychovat “nový vůdčí typ”, který se bude vyznačovat strategickým myšlením a schopností je uplatňovat a bude schopen implementovat rysy strategického řízení při plnění svých manažerských rolí. 


Charakteristika programu

MBA studium

 • poskytnout osobní a profesní rozvoj nutný především pro vedoucí pracovníky, vedoucí úředníky a odborníky pracující v náročných podmínkách 21. století

 • poskytnout účastníkům programu poznatky o principech a postupech řízení na strategické úrovni a příležitost získat zkušenosti pro použití těchto nově nabytých poznatků v jejich rozhodování v národním i mezinárodním kontextu.

 • podpořit procesy adaptace právních předpisů EU

Cíle programu

 • rozvíjet komplexní schopnosti pro efektivní řízení organizace

 • kriticky analyzovat řídící a rozhodovací situace v komplexním ekonomickém prostředí se zohledněním regionálních kontextů

 • odstranění bariér mezi tradičním chápáním systémů řízení, jejich rolí a osobní odpovědnosti v evropském kontextu

Cílové skupiny

Studium MBA

 • vedoucí pracovníci v podnikatelském sektoru

 • specializovaní manažeři v jiných oblastech (veřejné instituce, bankovnictví, zdravotnictví, atd.)

 • další uchazeči aspirující na manažerské pozice v jakémkoliv sektoru

Cílové země

 • Česká republika, Slovensko, případně další země střední a východní Evropy

Studijní výsledky programu

Absolventi studijního programu budou po jeho ukončení schopni:

 • kriticky analyzovat podnikatelský sektor z hlediska národního a regionálního prostředí a hospodářské soutěže

 • uplatnit odpovídající dovednosti pro podnikání v rámci zachování zásad spravedlnosti, korektnosti a dobré podnikatelské administrativy

 • zlepšit na základě získaných znalostí své dovednosti v příslušných oblastech řízení

 • kriticky analyzovat politické, manažerské, organizační, sociologické a ekonomické souvislosti

 • rozvíjet pochopení a dovednosti pro řízení změn, reforem a inovací podniků jako i schopnosti navrhovat a realizovat obchodní politiky pro přizpůsobení se budoucím změnám v podnikatelském prostředí

 • zvolit vhodný rámec pro podnikatelskou činnost

 • zvolit odpovídající právní a organizační struktury a postupy pro rozhodování

 • rozvíjet na zákazníka orientovaný přístup podnikatelské administrativy

Copyright 2011 Moravian Business School